ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว แตกกอดี ขยายกอ ออกพร้อมกัน รวงใหญ่ น้ำหนักดี ความชื้นต่ำ

ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว แตกกอดี ขยายกอ ออกพร้อมกัน รวงใหญ่ น้ำหนักดี ความชื้นต่ำ

ปุ๋ยกิฟฟารีน  นาข้าว ปุ๋ยชนิดฉีดพ่น เป็นปุ๋ยที่ บำรุงต้นข้าวได้ดีด้วยการฉีดพ่นทางใบ เกษตร ไว้ใจและภูมิใจในผลผลิต ที่ได้รับ  ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง และปุ๋ยละลายในน้ำได้ดี พืชนำมาใช้ได้ ทันที เมื่อเราฉีดพ่นทางใบ

 

ปุ๋ยนาข้าว กิฟฟารีน

 

เจอร์มิเนท   อะมิโนแอซิด

การแช่เมล็ด

ให้ราดในข้าวที่แช่แล้ว  ประมาณ 1 คืน  และหุ้มหรือบ่มเรียบร้อยแล้ว  ราดทันทีก่อนนำไปหว่าน

ผสมอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร

(แบ่งราด  เมล็ด 25 กก. ต่อน้ำ ผสมเจอร์มิเนท 1 ลิตร

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

การฉีดยาคุมหรือการฉีดยาคุมและฆ่า และฆ่าวัชพืช

ปัญหาวัชพืช รวมถึงข้าวดีด เป็นปัญหาใหญ่ของการทำนาข้าว  ถ้าเราควบคุมวัชพืชไม่ได้  พืขจะแย่ง  น้ำ และแสงแดด ปุ๋ย 

รวมถึงเป็นที่พักพิงของโรค แมลง  ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง อย่างมาก ถ้าเกษตรกรมีการเตรียมดินดี  ทำเทือกค่อนข้างเรียบ การฉีดยาคุมหรือยาฆ่า จะได้ผล แทบไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืช

คำแนะนำ 

 • ยาคุมวัชพืชในนาข้าว ประมาณ 4 วัน หลังหว่านข้าว
 • ยาคุม-ฆ่า ในนาข้าว ที่ประมาณ  7-10 วัน หลังหว่านข้าว
 • ยาคุมฆ่าในนาข้าว  ผสม กับ เกรทกรีน 5 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร  ทุกครั้ง

ในกรณี ที่ยังมี ปัญหาวัชพืช ภายหลัง  อาจต้องใช้ยาฆ่าวัชพืชที่เป็นพิษต่อข้าวน้อยที่สุด 

 

 

ปุ๋ยนาข้าว กิฟฟารีน

ต้นข้าวอายุ 20 วัน  ระยะแตกกอดี 

ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 1     ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ด้วย ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว ดังนี้ 

 • เกรทกรีน
 • โบโรแคล
 • ปุ๋ยโกรแม็ก 20-20-20
 • เกรทวอลล์
 • ท็อปเอ็น  30-0-0

ผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ในอัตราส่วนที่กำหนด  และฉีดพ่น ได้เลยค่ะ

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน

 

ข้าวแตกกอเต็มที่ เมื่อข้าว อายุ ได้  45 วัน  เพื่อขยายกอ

ฉีดพ่นครั้งที่ 2

 • เกรทกรีน
 • โบโรแคล
 • ปุ๋ยโกรแม็ก 20-20-20
 • บลู-คีเลต
 • เกรทวอลล์
 • ท็อปเอ็น 30-0-0 

ผสมปุ๋ยตามอัตราที่กำหนด ฉีดพ่นทางใบ 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

 

ข้าวท้องกลม ออกพร้อมกัน  รวงใหญ่ 

ปุ๋ยที่ใช้มีดังนี้ 

 • เกรทกรีน
 • โบโรแคล
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 10-52-17
 • ปุ๋ยโกรแม๋กซ์ 3-53-17
 • บลู-คีเลท
 • เกรทวอลล์
 • ท็อปเอ็น 30-0-0

ผสมปุ๋ยตามอัตราที่กำหนด ฉีดพ่นทางใบ 

 

ปุ๋ยนาข้าว กิฟฟารีน

ข้าวเป็นน้ำนม เริ่มก้ม น้ำหนักดี ความชื้นต่ำ

 • เกรทกรีน 
 • โบโรแคล
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 6-20-30 
 • บลู-ตีเลท 
 • ผสมปุ๋ยตามอัตราที่กำหนด ฉีดพ่นทางใบ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สรุป ปุ๋ยที่ใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน  นาข้าว

 • เกรทกรีน  1 ลิตร  ราคา 540 บาท
 • เจอร์มิเนท 100 ซีซี  ราคา 170  บาท
 • โบโรแคล ขนาด  300กรัม ราคา  390 บาท
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 20-20-20 ขนาด   1 กิโลกรัม  ราคา  400 บาท
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 10-52-17  ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 427 บาท
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์  3-53-17  ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 427 บาท
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 10-52-17 ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 427 บาท
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 6-20-30 ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา  310 บาท
 • ท็อปเอ็น 30-0-0  ขนาด 1 ลิตร ราคา  500 บาท
 • เกรทวอลล์ ขนาด   500 ซีซี  ราคา 850 บาท

รวม  4056 บาท

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 037133230 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : กิฟฟารีนออนไลน์
Email : jaja88573@gmail.com
โทร. 0834625537
Line : @clubgiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีน 

bsp;