ปุ๋ยกิฟฟารีน โบโร-แคล ธาตุอาหารรอง เสริม แคลเซี่ยม ในรูปแบบคีเลท

โบโรแคล

ปุ๋ยกิฟฟารีน โบโรแคล ธาตุอาหารรอง เสริม แคลเซี่ยม ในรูปแบบคีเลท

ปุ๋ยกิฟฟารีน   โบโรแคล  ประกอบไปด้วย แคลเซี่ยม ในรูปแบบของ แคลเซี่ยมคีเลท หรือในรูป Ca 9%   และโบรอน 2 % เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำใช้ในการฉีดพ่นทุกครั้ง ที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ยาป้องกันกำจัดแมลง ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา

 

Read more