ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ 30-10-10 สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด

ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ 30-10-10 สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด

ปุ๋ยกิฟฟารีน  ปุ๋ยกิฟฟารีน สูตร ไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด ใช้ในระยะ การดึงยอด  แตกกอ สร้างใบ ให้มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับ ระยะแรกของการเจริญเติบโต 

Read more