ปุ๋ยกิฟฟารีน ที่ใช้กับมะยงชิด ผลไม้สีทอง รสชาติดี ผลผลิตออกไว จ. นครนายก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะยงชิด

ปุ๋ยกิฟฟารีน ที่ใช้กับมะยงชิด สายพันธ์ ทูลเกล้า ผลไม้สีทอง รสชาติดี ผลผลิตออกไว จ. นครนายก

    ปุ๋ยกิฟฟารีน ที่ใช้กับมะยงชิด  สายพันธ์ ทูลเกล้าซึ่งเป็นพันธ์ของ นครนายก ซึ่งขึ้นชื่อมากเรื่องรสชาติดี หวานอมเปรี้ยง เนื้อแน่น กรอบ อร่อย เมล็ดลีบ และติดลูกดกมาก  มะยงชิด ถ้าผลผลิตออกเร็ว  จะขายได้ ราคาดี   การปลูก จะปลูกในพื้นที่ อากาศที่ จ. นครนายก เย็นไว  ทำให้ มะยงชิด ออกดอกได้ เร็วกว่าพื้นราบ  มีการตัดแต่งกิ่ง ให้กับมะยงชิด  มีการบำรุงและสะสมอาหารให้กัน 

Read more