ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ กล้วยไม้ 20-20-20 พัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น

ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ กล้วยไม้ 20-20-20 พัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น

   ปุ๋ยกิฟฟารีน พัฒนา ช่อ ดอก และพัฒนาต้น  ปุ๋ยชนิดฉีดพ่นทางใบ  เพื่อเร่งกล้วยไม้ ในหน้าฝน  เพื่อขยายขนาดของ ช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก ฉีดเร่งต้นใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน 

Read more