ปุ๋ย กิฟฟารีน แม็กซัล MAG SUL สารปรับปรุงดิน โพลี่ฮาไลท์ 100%

MAG SUL,ปุ๋ยกิฟฟารีน ,สารปรับปรุงดิน

ปุ๋ยกิฟฟารีน แม็กซัล MAG SUL สารปรับปรุงดิน โพลี่ฮาไลท์ 100%

   ปุ๋ยกิฟฟารีน แม็กซัล เป็น สารปรับปรุงดิน มีธาตุอาหาร ชนิดละลายน้ำได้ เต็มที่ ปลดปล่อยธาตุอาหาร  ลดการสูญเสียธาตุอาหารออกไปจากดิน ช่วยปรับปรุง คุณภาพ และให้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม เหมาะกับพืชทุกชนิด

Read more